Κατασκευές › Καλώδια

Entries feed

Tuesday, June 1 2010

N-type κατασκευή

ntype-done.jpg <-- click me

Η κατασκευή RF καλωδίων με τον τερματισμό των N-type βυσμάτων, είναι ιδιαίτερα λεπτή διαδικασία και χρειάζεται αρκετή προσοχή. Μικρά λάθη μπορούν να επιβαρύνουν την λειτουργικότητα και απόδοση του κεραιοσυστήματος που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.

Χρειάζεται προσοχή τόσο στις σωστές διαστάσεις όσο και στον τερματισμό του υλικού. Επιπλέον θα πρέπει να προσέξουμε για καλής ποιότητας κόλληση όπως και να μην έχουν παραμείνει σκουπιδάκια που μπορεί να επηρεάσουν την ειδική αντίσταση του καλωδίου.

Τέλος το προσεκτικό λιμάρισμα επιβάλλεται στο τέλος ώστε να μην αλλοιωθούν εξωτερικά οι διαστάσεις του βύσματος που έχουμε κολλήσει.

Μετρήσεις σε κατασκευές καλωδίων RF έδειξαν ότι ανάλογα με την ποιότητα κατασκευής, μπορεί να υπάρχουν απώλειες από 1 - 2 db έως και πολύ περισσότερα. Προσοχή λοιπόν, καλή επιτυχία και διασκέδαση !!