Μικρό OpenWRT εργαστήρι

Έγινε το Σάββατο που μας πέρασε το μικρό openwrt εργαστήρι. Το πρώτο της χρονιάς και πήγε πολύ καλά. Παρά το άγχος της έλλειψης σωστής οργάνωσης, όσο και να το ετοιμάσεις πάντα θα υπάρχει ο φόβος ότι κάτι έχει ξεχαστεί, το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό.

Έγιναν όλες οι σχετικές μετρήσεις γύρω από τον ath9k και τις επιδόσεις του σε σχέση με το openwrt σε πλατφόρμα ar71xx. Έγιναν μετρήσεις σε δύο Bullet-M με μία κεραία και σε δύο RouterStation με δυο κεραίες.

Τα αποτελέσματα ήταν και αυτά πολύ ικανοποιητικά: 53Mbit στα Bullet-M σε 20MHz και 97Mbit σε 40MHz turbo με μία κεραία. Σε RouterStation με δυο κεραίες 106Mbit σε 20MHz και 177Mbit σε 40MHz turbo με δυο κεραίες. Θα μπορούσε να δώσει ακόμη περισσότερη ταχύτητα αλλά πρέπει να χτυπήσαμε το 680MHz mips CPU bottleneck στο επίπεδο του packet generation του iperf.

Μετά από αυτή την μικρή επιτυχία, θα επαναληφθεί το εργαστήρι κάποιο ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα προκειμένου να γίνουν δοκιμές με το iperf σε εξωτερικά PCs. Επιπλέον θα γίνουν μετρήσεις και καταγραφή στα περίφημα Alix.