Το ozo.com απογαλακτίστηκε

Μετά από 16 χρόνια συνεχούς λειτουργίας ο θρυλικός cisco 2500 σταμάτησε την λειτουργία του το πρωί του Σαββάτου 24 Νοεμβρίου 2012. Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων η διοίκηση της ΤΠ/ΤΕΕ μέσα σε άλλες περικοπές διέκοψε την παροχή της μισθωμένης αφόρτιστης ευθείας (2Mbit synchronous) που ευγενικά παρείχε από το 2002 προς το ozo.com.

Η συγκεκριμένη ευθεία είχε ξεκινήσει να υποστηρίζει το ozo.com από το 1996 μέσω του pouliadis.gr. Αργότερα το 1997 μεταφέρθηκε στην eexi.gr, το 1998 στην airtour.gr και η τελευταία της κατοικία ήταν η τράπεζα πληροφοριών στο τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας το 2002.

Η μετάβαση προς έκπληξή μου ήταν αρκετά ανώδυνη αν και πάντα ο σχεδιασμός λειτουργίας του ozo.com περιλαμβάνει στο ελάχιστο τρία εναλλακτικά ζωντανά σενάρια λειτουργίας. Όλη η εισερχόμενη κίνηση είχε ήδη μεταφερθεί από το καλοκαίρι του 2012 εκτός της συγκεκριμένης ευθείας η οποία εξυπηρετούσε το τελευταίο διάστημα αποκλειστικά εξερχόμενη κίνηση: υπηρεσίες web (HTTP), Name Service (DNS), mail (SMTP), git repository (GIT).

Οι παραπάνω εξερχόμενες υπηρεσίες μεταφέρθηκαν μέσα στο Σάββατο σε μια στατική adsl γραμμή στην otenet με ελάχιστη upstream ταχύτητα 0.5Mbit κάτι το οποίο είναι αποδεκτό στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.

Καλοί και διαχρονικοί φίλοι που συνεχίζουν να λειτουργούν και υποστηρίζουν TCP/IP υπηρεσίες στον χώρο συνεχίζουν να προσφέρουν VPN tunnels, NS secondary και MX backup υπηρεσίες για την καλή και αδιάλειπτη λειτουργία του ozo.com.

Ένα βάρος έφυγε από πάνω μου τόσο για το άγχος μην συμβεί κάτι στην γραμμή/modem/router όσο και για το κόστος υποστήριξης σαν βάρος στους φίλους στην TP/TEE. Είναι αλήθεια ότι όσο λιγότερα έχουμε τόσο πιο ελεύθεροι είμαστε.

Επιπλέον η τεχνολογία βοηθάει ενότε σε αυτό με την δυνατότητα πιο φτηνών και απλών λύσεων για κάτι που ήταν αρκετά δαπανηρό σε παλαιότερους καιρούς.