Ότι δεν ανανεώνεται πεθαίνει

Άρχισαν οι μονόλογοι στο εγκαταλελειμμένο φόρουμ του AWMN. Όχι ότι σε αυτή τη γωνία είναι διαφορετικά, αλλά εκεί θα έπρεπε να είναι διαφορετικά. Στα εδώ λημέρια απλά υπάρχει περισσότερο πείσμα, ξεκάθαρο δυναμικό και πορεία. <-- αν δεν παινέψουμε τα του οίκου μας :-)

Τελικά τα όμορφα είναι τα αυτούσια και μικρά !! Παρόλα αυτά δεν έχουν τελειώσει όλα, ακόμη!