Υπηρεσίες Proxy

Σήμερα ημέρα Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013 αναβαθμίστηκαν οι δυο squid proxy servers από version 2.7-STABLE9 (16 Mar 2010) σε 3.3.9 (10 Sep 2013). Επιπλέον το σύστημα αποθήκευσης των δεδομένων cache άλλαξε από ReiserFS σε Ext4.

Οι proxy servers λειτουργούσαν περίφημα, η αναβάθμιση έγινε προληπτικά προκειμένου να υποστηρίζονται καλύτερα τα νέα html features που έρχονται σιγά σιγά στο προσκήνιο.