Εκλογές AWMN 2014

Μερικές σύντομες σκέψεις.

Τώρα που ξεσκεπάστηκαν τα κακώς κείμενα του αποτυχημένου Δ.Σ. σε σχέση με την ιδέα και φιλοσοφία του AWMN καλό είναι να βγει μια μικρή ατζέντα του τι περιμένει η κοινότητα των κομβούχων από το νέο Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. καλό θα ήταν:

  1. να έχει όραμα για ένα υγιές με συνοχή και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και πιο μονοιασμένο AWMN.
  2. τα νέα στελέχη του AWMN καλό θα ήταν να μην σχετίζονται με παλαιότερες κλίκες συγκροτήματα αποφάσεων εξουσίας
  3. τα νέα στελέχη θα πρέπει να ακούν αφουγκράζονται εκπροσωπούν και ενθαρρύνουν την συμμετοχή των πολλών και συσπείρωση του δικτύου
  4. σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβάλουν προσωπικές τους βλέψεις οράματα αποθαρρύνοντας και πολεμώντας την συμμετοχή των πολλών συρρικνώνοντας έτσι το σωματείο με αποτέλεσμα το μαρασμό της όλης προσπάθειας.
  5. Εύρεση κοινά αποδεκτών στόχων:
  • Μελέτη και καταγραφή του δικτύου κατά περιοχές.
  • οργάνωση των περιοχών, παλιά τους πιο δραστήριους ενθουσιώδεις ανά περιοχή τους αποκαλούσαμε φεουδάρχες (εξαφανιστήκαν)
  • εκπροσώπηση των περιοχών και συμμετοχή των εκπροσώπων στην ενημέρωση και λήψη αποφάσεων
  • καταγραφή και συχνή επαφή ενημέρωση των κομβούχων του δικτύου μέσω mass email
  • βοήθεια σε περιοχές που έχουν ανάγκη επέκτασης του AWMN

κλείνω εδώ αισιοδοξώντας να ακουστούν και άλλες πολλές νέες φωνές απόψεις.

πέρα από το νέο Δ.Σ. / σωματείο καλό θα ήταν να μπορούσαμε να εκπονήσουμε ένα τρόπο αποκεντρωμένης διασκορπισμένης διαχείρισης οργάνωσης και λειτουργίας του δικτύου τουλάχιστο σε τεχνικό επίπεδο εκτός σωματείου ώστε καμία παρόμοια μελλοντική αστοχία σε ζητήματα πολιτικής, εξουσίας κλπ. να μην απειλήσουν την ομαλή λειτουργία και βιωσιμότητα του δικτύου.